Phân tích giá EUR / USD: Dữ liệu NFP đẩy EURUSD đến gần hơn với hỗ trợ chính

Phân tích giá EUR / USD: Dữ liệu NFP đẩy EURUSD đến gần hơn với hỗ trợ chính

Việc phát hành dữ liệu NFP và Phân tích giá EUR / USD đẩy EUR / USD đến gần mức hỗ trợ chính ở mức 1.5123 và mức kháng cự ở mức 1.5129. Trong phân tích giao dịch tiền tệ ngoại hối này, chúng ta sẽ xem xét dữ liệu NFP và giá EUR / USD.

Phân tích giá EUR / USD: Dữ liệu NFP đã được công bố và nó đã đẩy EUR / USD gần với mức hỗ trợ chính ở mức 1.5123. Tỷ giá EUR / USD hiện đang mạnh lên để phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.5129. Nếu Phân tích giá EUR / USD là chính xác, thì mức hỗ trợ này sẽ bị phá vỡ.

Có hai yếu tố chính có thể thúc đẩy Phân tích Giá EUR / USD: Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã công bố một chương trình mới sẽ giúp kích thích nền kinh tế Châu Âu và đồng euro đã suy yếu so với đồng đô la Mỹ kể từ mùa hè năm ngoái. Yếu tố thứ hai rất quan trọng vì nó có thể khiến đồng euro suy yếu khi đồng euro suy yếu so với đô la Mỹ.

Nếu Phân tích giá EUR / USD là chính xác, thì EUR / USD có thể đang trong xu hướng giảm giá. Nếu vậy thì Phân tích giá EUR / USD sẽ không có lợi cho chúng tôi. Phân tích giá EUR / USD sẽ chỉ ra rằng xu hướng giảm đang có hiệu lực. Do đó, phân tích này sẽ không hoạt động vì nó chỉ ra rằng EUR / USD đang có xu hướng giảm.

Để Phân tích giá EUR / USD hoạt động, chúng ta cần thấy rằng đồng euro đã suy yếu so với đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi đồng euro suy yếu so với đô la Mỹ, thì Phân tích giá EUR / USD chỉ ra rằng EUR / USD đang diễn ra xu hướng giảm. Phân tích giá EUR / USD có thể theo xu hướng giảm hoặc tăng. Phân tích giá EUR / USD chỉ là một chỉ báo mà chúng ta nên xem xét khi cố gắng xác định xem EUR / USD đang đi vào xu hướng giảm hay đang trong xu hướng giảm giá.

Trong vài tuần qua, Phân tích giá EUR / USD đã chỉ ra xu hướng giảm, có nghĩa là EUR / USD đang giảm giá. Nếu bạn đang xem Phân tích giá EUR / USD, bạn sẽ thấy rằng Phân tích giá EUR / USD cho thấy rằng EUR / USD có thể đang trong xu hướng giảm. Xu hướng giảm này được gây ra bởi hai yếu tố khác nhau: Ngân hàng Trung ương châu Âu thông báo rằng họ sẽ kích thích nền kinh tế châu Âu và đồng euro yếu.

Nếu Phân tích giá EUR / USD là chính xác, thì EUR / USD có thể đang trong xu hướng giảm, nhưng có khả năng xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Nếu Phân tích giá EUR / USD là chính xác, thì xu hướng tăng có thể sẽ diễn ra mạnh mẽ. Xu hướng tăng có thể tiếp tục cho đến khi Phân tích giá EUR / USD chỉ ra ngưỡng kháng cự. Nếu xu hướng tăng tiếp tục, Phân tích giá EUR / USD chỉ ra ngưỡng kháng cự, thì Phân tích giá EUR / USD sẽ chỉ ra ngưỡng hỗ trợ. Nếu xu hướng tăng tiếp tục, thì xu hướng tăng có thể tiếp tục cho đến khi đạt được mức hỗ trợ.

Khi Phân tích giá EUR / USD chỉ ra hỗ trợ, thì Phân tích giá EUR / USD có thể chỉ ra ngưỡng kháng cự và nếu xu hướng tăng tiếp tục thì xu hướng tăng có thể tiếp tục. Nếu xu hướng tăng vẫn tiếp tục, thì xu hướng tăng có thể tiếp tục cho đến khi đạt được mức hỗ trợ khác. Xu hướng tăng sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được điểm hỗ trợ thứ ba và xu hướng tăng kết thúc.