Dự báo cơ bản về vốn chủ sở hữu Q4: Những bất ổn trong ngắn hạn nhưng dài hạn hơn

Dự báo cơ bản về vốn chủ sở hữu Q4: Những bất ổn trong ngắn hạn nhưng dài hạn hơn

Có ba yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị của báo cáo cơ bản của bất kỳ cổ phiếu cụ thể nào. Sức mạnh của bảng cân đối kế toán, giá trị ròng và khả năng sinh lời tài chính của công ty. Cả ba kết hợp để đưa ra bức tranh tổng thể về sức khỏe của một công ty. Không có thị trường nào có thể thực sự chắc chắn về bất kỳ thực thể hay cá nhân nào vì vậy làm thế nào để đánh giá sức khỏe của thị trường là điều không dễ dàng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải dựa vào các báo cáo cơ bản như phân tích cơ bản về chứng khoán.
Tầm nhìn xa cơ bản là gì? Đó là việc dự báo giá cổ phiếu trong tương lai dựa trên các yếu tố cơ bản. Nó là một nỗ lực để dự đoán và dự báo các xu hướng trong tương lai trên thị trường bằng cách dựa trên nhiều yếu tố cơ bản khác nhau. Nó cũng cố gắng đánh giá những thay đổi tiềm năng trong ngắn hạn của giá cổ phiếu. Đây là những gì được sử dụng làm cơ sở để phân tích tầm nhìn xa cơ bản của thị trường.
Đối với mục đích của bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến thị trường chứng khoán. Lý do cho điều đó là đơn giản. Thị trường chứng khoán đã trải qua một loạt các cuộc bùng nổ và phá sản trong quá khứ. Thị trường chứng khoán biến động mạnh và cổ phiếu thường di chuyển theo các hướng khác nhau trong vòng vài giờ. Do đó, việc phân tích dữ liệu tầm nhìn xa cơ bản đối với những cổ phiếu này là một chút khó khăn.
Có nhiều loại vốn chủ sở hữu. Một vài trong số chúng là phổ biến cũng như một số trong số chúng là hiếm. Cổ phiếu phổ thông vốn chủ sở hữu là những cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán mở. Các cổ phiếu được bán với giá như nhau và trong các điều kiện tương tự như các cổ phiếu khác. Mặt khác, giao dịch ngắn hạn là nơi chứng khoán của các công ty được bán và mua trong ngày.
Các nhà giao dịch ngắn hạn thường mua và bán chứng khoán trong thời gian rất nhanh. Lý do chính đằng sau tốc độ mua và bán của họ là để đánh bại các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Các công ty có sức mạnh tài chính có thể tồn tại lâu hơn. Nó không chỉ là để kiếm tiền bây giờ, mà còn bảo vệ sự an toàn tài chính trong tương lai của công ty. Đó là một sự cân bằng rất mong manh cần được các nhà đầu tư duy trì mọi lúc.
Theo nguyên tắc chung, thị trường chứng khoán có xu hướng theo các nguyên tắc cơ bản. Điều đó có nghĩa là tầm nhìn xa cơ bản của các công ty có tiềm năng lâu dài đáng tin cậy hơn so với các công ty mới tham gia thị trường. Ngoài ra, các yếu tố thị trường như lãi suất vay nợ và tín dụng cũng đóng một vai trò lớn trong phân tích. Tất cả điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến giá của cổ phiếu. Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư dài hạn tốt, thì bạn nên tuân thủ các nguyên tắc cơ bản. Nếu bạn muốn có được dự báo cơ bản tốt về thị trường trong vài tháng và năm tới, thì bạn nên tìm kiếm các dự báo thị trường từ các công ty chuyên nghiệp.
Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều loại báo cáo cơ bản như vậy trên internet. Đây là một cách tốt để biết xu hướng của các công ty trên thị trường chứng khoán và bạn cũng sẽ biết về các kế hoạch và kế hoạch trong tương lai của họ. Các công ty này đã đăng ký với các tổ chức chuyên nghiệp như Moody's, Standard & Poor's và A.M. Dịch vụ Hồ sơ Công ty và Tốt nhất.
Có nhiều lợi ích khác khi tìm kiếm các dự báo thị trường của các công ty cơ bản. Một khi bạn nhận thức được xu hướng của thị trường, nó sẽ cho bạn một bức tranh rõ ràng về triển vọng tương lai của các công ty. Về lâu dài, điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư vì các nguyên tắc cơ bản có thể hướng dẫn bạn về thời điểm thích hợp để đầu tư tiền của bạn vào một số công ty hoặc cổ phiếu nhất định. Vì vậy, cần chú ý đúng mức đến các nguyên tắc cơ bản vì chúng có thể thực sự hữu ích cho quá trình đầu tư. Bây giờ bạn không cần chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để dự đoán hoạt động trong tương lai của thị trường. Thay vào đó, bạn cần phân tích cả tầm nhìn xa về kỹ thuật và cơ bản.